Ecco i risultati di Pro Wrestling Noah “Navig. with Breeze 2018“, evento svoltosi il 26 maggio a Gifu, Giappone:

  • Cody Hall sconfigge Junta Miyawaki
  • Hajime Ohara & Hitoshi Kumano sconfiggono Daisuke Harada & Yo-Hey
  •  Atsushi Kotoge & Yoshinari Ogawa sconfiggono Maybach Taniguchi & Masao Inoue
  • Masa Kitamiya sconfigge Hi69
  • Kaito Kiyomiya sconfigge Hayata
  • Go Shiozaki & Minoru Tanaka sconfiggono Katsuhiko Nakajima & Tadasuke
  • Naomichi Marufuji, Muhammad Yone & Quiet Storm sconfiggono Takashi Sugiura, Kenoh & Akitoshi Saito