Ecco i risultati di Pro Wrestling Noah “Navig. with Breeze 2018“, evento svoltosi il 28 aprile a Saitama, Giappone:

  • Hitoshi Kumano sconfigge Kaito Kiyomiya
  • Muhammad Yone & Quiet Storm sconfiggono Maybach Taniguchi & Masao Inoue
  • Hi69, Minoru Tanaka & Yoshinari Ogawa sconfiggono Daisuke Harada, Tadasuke & Yo-Hey
  • Kaito Kiyomiya sconfigge Cody Hall
  • Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya sconfiggono Go Shiozaki & Hayata
  • Naomichi Marufuji, Atsushi Kotoge & Hajime Ohara sconfiggono Takashi Sugiura, Kenoh & Akitoshi Saito