Ecco i risultati di Pro Wrestling Noah “Navig. with Breeze 2018“, evento svoltosi il 29 maggio a Tokyo, Giappone:

  • Hajime Ohara & Hitoshi Kumano sconfiggono Akitoshi Saito & Junta Miyawaki
  • Hayata & Yo-Hey sconfiggono Yoshinari Ogawa & Seiya Morohashi
  • Muhammad Yone & Quiet Storm sconfiggono Cody Hall & Masao Inoue
  • Maybach Taniguchi & Mitsuya Nagai sconfiggono Kenso & Kazma Sakamoto
  • Kenoh sconfigge Atsushi Kotogeù
  • GHC Jr. Tag Championship Match: Hi69 & Minoru Tanaka (c) sconfiggono Daisuke Harada & Tadasuke
  • GHC Tag Championship Match:Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya sconfiggono Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya (c)
  • GHC Heayvweight Championship Match: Takashi Sugiura (c) sconfigge Naomichi Marufuja