Ecco i risultati di Pro Wrestling Noah “Navig. with Breeze 2018“, evento svoltosi il 9 maggio a Osaka, Giappone:

  • Hajime Ohara & Hitoshi Kumano sconfiggono Yoshinari Ogawa & Junta Miyawaki
  • Akitoshi Saito sconfigge Masao Inoue & Cody Hall
  • Maybach Taniguchi & Mitsuya Nagai sconfiggono Muhammad Yone & Quiet Storm
  • Atsushi Kotoge sconfigge Yo-Hey
  • Kenoh sconfigge Hayata
  • Masa Kitamiya sconfigge Kaito Kiyomiya
  • Naomichi Marufuji, Hi69 & Minoru Tanaka sconfiggono Takashi Sugiura, Daisuke Harada & Tadasuke
  • Go Shiozaki vs. Katsuhiko Nakajima sconfigge Go Shiozaki