NOAH: I risultati di “Navig. with Emerald Spirits 2017” del 18/6

Ecco i risultati di Pro Wrestling Noah “Navig. with Emerald Spirits 2017”, evento svoltosi il 18 giugno a Miyagi, Giappone:

  • Cody Hall sconfigge Seiya Morohashi
  •  Akitoshi Saito & Yoshinari Ogawa sconfiggono Hajime Ohara & Masao Inoue
  •  Masa Kitamiya sconfigge Hitoshi Kumano
  • Daisuke Harada & Tadasuke sconfiggono Kenoh & Kaito Kiyomiya
  • Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi sconfiggono Go Shiozaki  & Muhammad Yone
  • Katsuhiko Nakajima, Hayata & Yo-Hey sconfiggono Atsushi Kotoge, Taiji Ishimori & Hi69
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com