Ecco i risultati di Pro Wrestling Noah “Navigation For The Progress 2019“, evento svoltosi il 13 febbraio a Shinyuri, Giappone:

  • Kenou & Masa Kitamiya def. Tadasuke & Junta Miyawaki
  • Yoshinari Ogawa, Yo-Hey & Hayata def. Hajime Ohara, Hitoshi Kumano & Yoshiki Inamura
  • Maybach Taniguchi, Cody Hall & Kazma Sakamoto def. Takashi Sugiura, Akitoshi Saito & Masao Inoue
  • Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima def. Mohammed Yone & Quiet Storm
  • Kaito Kiyomiya, Daisuke Harada & Hiroshi Yamato def. Naomichi Marufuji, Minoru Tanaka & Hi69