Ecco i risultati di Pro Wrestling Noah “Starting Over 2019“, evento svoltosi il 10 dicembre a Morioka, Giappone:

  • Junta Miyawaki defeats Kinya Okada 
  • Sugiura-gun (Hajime Ohara & Takashi Sugiura) defeat Akitoshi Saito & Masao Inoue
  • El Hijo de Canis Lupus & Tadasuke defeat Dragon Bane & Tadasuke
  • AXIZ (Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima) & Hitoshi Kumano) defeat 50 Funky Powers (Mohammed Yone & Quiet Storm) & Shuhei Taniguchi 
  • Stinger (Atsushi Kotoge, Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa) defeat Ratel’s (Daisuke Harada, Hayata & Yo-Hey)
  • Kongoh (Kenou, Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura) defeat Hi69, Kaito Kiyomiya & Naomichi Marufuji