Ecco i risultati di Pro Wrestling Noah “Starting Over 2019“, evento svoltosi il 9 novembre a Osaka, Giappone:

  • Junta Miyawaki def. Kinya Okada 
  • Mohammed Yone & Quiet Storm def. Akitoshi Saito & Masao Inoue
  • El Hijo de Dr. Wagner Jr. def. Hi69
  • Yoshinari Ogawa, Kotaro Suzuki, Atsushi Kotoge & Chris Ridgeway def. Hayata, Daisuke Harada, Tadasuke & Yo-Hey
  • Katsuhiko Nakajima, Go Shiozaki, Shuhei Taniguchi & Hitoshi Kumano def. Takashi Sugiura, Kazuyuki Fujita, Hideki Suzuki & Hajime Ohara 
  • Kenoh, Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura def. Kaito Kiyomiya, Naomichi Marufuji & Minoru Tanaka