NOAH: Risultati della Differ Cup Memorial

Di seguito i risultati di NOAH: Differ Cup Memorial 2017, evento tenutosi al Differ Ariake e trasmesso in differita da Samurai TV al quale hanno partecipato anche altre compagnie quali: DDT Pro-Wrestling, Big Japan Pro-Wrestling, Pro-Wrestling FREEDOMS, ZERO1 e IWA JAPAN

  • Differ Memorial Cup 2017 – Semifinal 2: DDT (Konosuke Takeshita e Yuki Ueno) def. FREEDOMS (Jun Kasai e Tomoya Hirata).
  • Differ Memorial Cup 2017 – Semifinal 1: NOAH (Katsuhiko Nakajima e Hitoshi Kumano) def. ZERO1 (Sean McGuiness e Tatsuhito Takaiwa).
  • Danshoku Dino (DDT), Go Shiozaki (NOAH) e Masayuki Mitomi def. Ryuchi Kawakami (BJW), Masa Kitamiya (NOAH) e KAZMA SAKAMOTO.
  • NOAH Special Match: KenOhara (Kenoh e Hajime Ohara) def. Momo no Seishun Tag (Atsushi Kotoge e Daisuke Harada).
  • Impact Wrestling X-Division Championship: Taiji Ishimori (c) (NOAH) def. Mike Bailey (DDT)
  • Ryota Hama (BJW), Minoru Tanaka e Ikuto Hidaka (ZERO1) def. NaomIchi Marufuji (NOAH) e Kappa Kozo (IWA Japan).
  • Differ Memorial Cup 2017 – Final: DDT (Konosuke Takeshita e Yuki Ueno) def. NOAH (Katsuhiko Nakajima e Hitoshi Kumano)

Enrico Maria Gorreri

EMG...semplicemente EMG

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com