Ecco i risultati dello show della Pro Wrestling Noah del 14/4:

  • Tadasuke sconfigge Kaito Kiyomiya
  •  Daisuke Harada, Yo-Hey & Hayate sconfiggono Akitoshi Saito, Yoshinari Ogawa & Rionne Fujiwara
  • Taiji Ishimori sconfigge Hitoshi Kumano
  • Katsuhiko Nakajima & Hajime Ohara sconfiggono Mohammad Yone & Hi69
  • Go Shiozaki sconfigge Cody Hall 
  • Atsushi Kotoge sconfigge Masa Kitamiya
  • GHC Tag Team Title Match: Naomichi Marufuji & Shuhei Taniguchi sconfiggono Takashi Sugiura & Kenou (c)