NOAH: I risultati dello show del 18/2

Ecco i risultati dello show del 18/2 della Pro Wrestling Noah:

  • Daisuke Harada sconfigge Kaito Kiyomiya
  • Mohammed Yone sconfigge Tadasuke
  • Akitoshi Saito & Hitoshi Kumano sconfiggono Yoshinari Ogawa & Hajime Ohara
  • GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title – Decision Match: Taiji Ishimori & Hi69 sconfiggono Yo-Hey & Hayata (c)
  • Masa Kitamiya sconfigge Atsushi Kotoge
  • Takashi Sugiura sconfigge Kenou 
  • Katsuhiko Nakajima & Naomichi Marufuji sconfiggono Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com