Ecco i risultati di Pro Wrestling NoahDeparture 2017“, evento svoltosi il 6 agosto a Tokyo, Giappone:

  • Yoshinari Ogawa sconfigge Masao Inoue
  • Kazma Sakamoto & Cody Hall sconfiggono Naomichi Marufuji & Leona
  • Muhammad Yone & Quiet Storm sconfiggono Katsuhiko Nakajima & Akitoshi Saito
  • Hajime Ohara sconfigge Seiya Morohashi e Tadasuke
  • Daisuke Harada sconfigge Hitoshi Kumano e Hayata
  • GHC Tag Prelude match: Go Shiozaki sconfigge Maybach Taniguchi
  • Atsushi Kotoge sconfigge Kenoh e Masa Kitamiya
  • GHC Junior Heavyweight Championship Match: Taiji Ishimori (c) sconfigge Yo-Hey