NOAH: I risultati di “Countdown to GTL” del 16/4

Ecco i risultati di Pro Wrestling NoahCountdown to GTL” svoltosi  il 16 aprile a Kawagoe, Giappone:

  • Atsushi Kotoge sconfigge Yo-Hey
  • Daisuke Harada & Hayata sconfiggono Hajime Ohara & Yoshinari Ogawa
  • Hitoshi Kumano sconfigge Hi69
  • Cody Hall sconfigge Kaito Kiyomiya
  • Takashi Sugiura & Kenoh sconfiggono Go Shiozaki & Taiji Ishimori
  • Naomichi Marufuji, Maybach Taniguchi & Muhammad Yone sconfiggono Katsuhiko Nakajima, Masa Kitamiya & Akitoshi Saito
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com