NOAH: I risultati di “Global League War 2017” del 22/10

Ecco i risultati di Pro Wrestling Noah “Global League War 2017“, evento svoltosi il 22 ottobre a Hiroshima, Giappone:

  • Minoru Tanaka sconfigge Masao Inoue
  • Maybach Taniguchi & Masa Kitamiya sconfiggono Cody Hall & Sheldon Jean
  • Kenoh, Hajime Ohara, Yoshinari Ogawa & Hitoshi Kumano sconfiggono Quiet Storm, Taiji Ishimori, Hi69 & Leona
  • Katsuhiko Nakajima, Hayata & Yo-Hey sconfiggono Naomichi Marufuji, Daisuke Harada & Tadasuke
  • B Block Match: Akitoshi Saito sconfigge Kazma Sakamoto
  •  B Block Match: Atsushi Kotoge sconfigge Yuko Miyamoto
  • A Block Match: Go Shiozaki sconfigge Muhammad Yone
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com