NOAH: I risultati di “Great Voyage 2018 in Yokohama” dell’ 11/3

Ecco i risultati di Pro Wrestling Noah “Great Voyage 2018 in Yokohama“, evento svoltosi l’11 marzo a Yokohama, Giappone:

  • Leona sconfigge Jyunta Miyawaki
  • Tadasuke & Yo-Hey sconfiggono Hajime Ohara & Hitoshi Kumano
  • Cody Hall & Kazma Sakamoto sconfiggono Masao Inoue & Ryota Nakatsu
  • Maybach Taniguchi & Mitsuya Nagai sconfiggono Kenso & Jay Bradley
  • Naomichi Marufuji & Atsushi Kotoge sconfiggono Shiro Koshinaka & Akitoshi Saito
  • Go Shiozaki sconfigge Kaito Kiyomiya
  • GHC Jr. Heavy Tag Championship Match: Yoshinari Ogawa & Minoru Tanaka sconfiggono Taiji Ishimori & Hi69 (c)
  • GHC Junior Heavyweight Championship Match: Daisuke Harada (c) sconfigge Hayata
  • GHC Tag Championship Match: Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya sconfiggono Muhammad Yone & Quiet Storm (c)
  • GHC Heavyweight Championship Match: Takashi Sugiura sconfigge Kenoh (c)
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com