NOAH: I risultati di “Navig. Of Dash 2018” del 12/2

Ecco i risultati di Pro Wrestling Noah “Navig. Of Dash 2018“, evento svoltosi il 12 febbraio a Shimada, Giappone:

  • Taiji Ishimori sconfigge Jyunta Miyawaki
  • Daisuke Harada & Tadasuke sconfiggono Hajime Ohara & Hitoshi Kumano
  • Naomichi Marufuji, Hayata & Yo-Hey sconfiggono Yoshinari Ogawa, Minoru Tanaka & Masao Inoue
  • Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya sconfiggono Cody Hall & Jay Bradley
  • Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya sconfiggono Maybach Taniguchi & Hi69
  • Kenoh, Takashi Sugiura & Akitoshi Saito sconfiggono Muhammad Yone, Quiet Storm & Atsushi Kotoge
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com