NOAH: I risultati di “Summer Navig. 2017 11th Annual Jr. Heavyweight Tag League” del 13/7

Ecco i risultati di Pro Wrestling Noah “Summer Navig. 2017 11th Annual Jr. Heavyweight Tag League”, evento svoltosi il 13 luglio a Tokyo, Giappone:

  • Junior Tag League Match: Shunma Katsumata & Mao sconfiggono Gurukun Mask & Shuri Joe
  • Muhammad Yone & Akitoshi Saito sconfiggono Yoshinari Ogawa & Masao Inoue
  • Junior Tag League Match: Kaiser & Gaston Mateo sconfiggono Hajime Ohara & Hitoshi Kumano
  • Eddie Edwards sconfigge Quiet Storm
  • Atsushi Kotoge & Kenoh sconfiggono Cody Hall & Kazma Sakamoto
  • Junior Tag League Match: Hayata & Yo-Hey sconfiggono Phil Atlas & Seiya Morohashi
  • Junior Tag League Match: Daisuke Harada & Tadasuke sconfiggono Taiji Ishimori & Hi69