NOAH: I risultati di “Summer Navig. 2017 11th Annual Jr. Heavyweight Tag League” del 15/7

Ecco i risultati di Pro Wrestling Noah “Summer Navig. 2017 11th Annual Jr. Heavyweight Tag League”, evento svoltosi il 15 luglio a Nagano, Giappone:

  • Junior Tag League Match: Shunma Katsumata & Mao sconfiggono Hayata & Yo-Hey
  • Junior Tag League Match: Daisuke Harada & Tadasuke sconfiggono Kaiser & Gaston Mateo
  • Naomichi Marufuji & Yoshinari Ogawa sconfiggono Akitoshi Saito & Masao Inoue
  • Go Shiozaki & Atsushi Kotoge sconfiggono Maybach Taniguchi & Quiet Storm
  • Junior Tag League Match: Taiji Ishimori & Hi69 sconfiggono Gurukun Mask & Shuri Joe
  • Junior Tag League Match: Hajime Ohara & Hitoshi Kumano sconfiggono Phil Atlas & Seiya Morohashi
  • Brian Cage, Eddie Edwards & Cody Hall sconfiggono Katsuhiko Nakajima, Masa Kitamiya & Muhammad Yone