NOAH: I risultati di “Summer Navig. 2017 vol. 2” del 21/8

Ecco i risultati di Pro Wrestling Noah “Summer Navig. 2017 vol. 2“, evento svoltosi il 21 agosto a Hamanasu, Giappone:

  •   Kenoh sconfigge Jyunta Miyawaki
  • Hajime Ohara & Seiya Morohashi sconfiggono Yoshinari Ogawa & Masao Inoue
  • Cody Hall & Kazma Sakamoto sconfiggono Daisuke Harada & Tadasuke
  • Akitoshi Saito & Masa Kitamiya sconfiggono Hitoshi Kumano & Quiet Storm
  • Go Shiozaki & Atsushi Kotoge sconfiggono Mohammed Yone & Naomichi Marufuji
  • Katsuhiko Nakajima, Taiji Ishimori & Hi69 sconfiggono Naomichi Marufuji, Hayata & Yo-Hey
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com