NOAH: I risultati di “Summer Navig. 2017 vol. 2” del 22/8

Ecco i risultati di Pro Wrestling Noah “Summer Navig. 2017 vol. 2“, evento svoltosi il 22 agosto a Akita Tersa, Giappone:

  • Go & Amigo Suzuki sconfiggono Tetsuhiro Kuroda & Shimizu Mototsugu
  • Tadasuke sconfigge Ashley Istria
  • Kenoh sconfigge Jyunta Miyawaki
  • Hajime Ohara & Hitoshi Kumano sconfiggono  Yoshinari Ogawa & Masao Inoue
  • Daisuke Harada & Yo-Hey sconfiggono Hi69 & Seiya Morohashi
  • Maybach Taniguchi & Akitoshi Saito sconfiggono Cody Hall & Kazma Sakamoto
  • Muhammad Yone & Quiet Storm sconfiggono Go Shiozaki & Masa Kitamiya
  • Katsuhiko Nakajima, Atsushi Kotoge & Taiji Ishimori sconfiggono Eddie Edwards, Naomichi Marufuji & Hayata
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com