NOAH: I risultati di “Winter Navig. 2017” del 12/12

Ecco i risultati di Pro Wrestling Noah “Winter Navig. 2017“, evento svoltosi il 12 dicembre a Gotenga, Giappone:

  • Yoshinari Ogawa sconfigge Sheldon Jean
  • Taiji Ishimori & Hi69 sconfiggono Akitoshi Saito & Masao Inoue
  • Masa Kitamiya sconfigge Hitoshi Kumano
  • Muhammad Yone & Quiet Storm sconfiggono Hayata & Yo-Hey
  • Kenoh & Takashi Sugiura sconfiggono Mitsuya Nagai & Leona
  • Go Shiozaki, Atsushi Kotoge & Minoru Tanaka sconfiggono Katsuhiko Nakajima, Daisuke Harada & Tadasuke
  • Eddie Edwards , Moose  & Cody Hall sconfiggono Naomichi Marufuji, Maybach Taniguchi & Hajime Ohara
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com