NOAH: I risultati di “Winter Navig. 2017” del 24/11

Ecco i risultati di Pro Wrestling Noah “Winter Navig. 2017“, evento svoltosi il 24 novembre a Chiba, Giappone:

  • Leona sconfigge Junta Miyawaki
  • Tadasuke & Yo-Hey sconfiggono Akitoshi Saito & Masao Inoue
  • Taiji Ishimori & Hi69 sconfiggono Hajime Ohara & Yoshinari Ogawa
  • Atsushi Kotoge sconfigge Cody Hall
  • Go Shiozaki sconfigge Kazma Sakamoto
  • Takashi Sugiura & Kenoh sconfiggono Katsuhiko Nakajima & Hitoshi Kumano
  • Masa Kitamiya sconfigge Hayata
  • Naomichi Marufuji, Maybach Taniguchi & Minoru Tanaka sconfiggono Muhammad Yone, Quiet Storm & Daisuke Harada
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com