Risultati di DDT Ryogoku Peter Pan

Ecco i risultati dell’evento più importante della federazione di Sanshiro Takagi:

Naomi Yoshimura e Yuki Ueno battono Kouki Iwasaki e Yuki Ino
Ken Ohka,Ladybeard,LiLiCo,Makoto Oishi e Super Sasadango Machine sconfiggono Hirata,Owashi,Joey Ryan,Saki Akai e YOSHIHIKO e vincono il KO-D Ten man tag team championship,nuovo titolo della federazione
Jiro Kuroshio sconfigge Shunma Katsumata
Kotaro Suzuki e Soma Takao sconfiggono Kodaka e Miyamoto,Hayashi e Ishii e MAO e Mike Bailey
Danshoku Dino sconfigge Sanshiro Takagi
Daisuke Sasaki sconfigge Akito e mantiene il titolo extreme
HARASHIMA e Naomichi Marufuji sconfiggono Higuchi ed Irie e diventano campioni KO-D di coppia
Konosuke Takeshita sconfigge Tetsuya Endo e mantiene il titolo KO-D Openweight

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com