Jimmy Susumu, Ryo ‘Jimmy’ Saito e Jimmy Kagetora sconfiggono CIMA, Eita e Takehiro Yamamura
Masaaki Mochizuki vs Jimmy Kanda finisce per limite di tempo
Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee e Jimmy Kness JKS sconfiggono Big R Shimizu e Draztick Boy
Naruki Doi e Dragon Kid sconfiggono Yosuke Santa Maria e Flamita
YAMATO,BxB Hulk e Kzy sconfiggono Shingo Takagi, T-Hawk e El Lindaman