Risultati di NJPW Road to Wrestling Dontaku day 5

Jushin Thunder Liger, Hirai Kawato e Tomoyuki Oka sconfiggono Tiger Mask IV, Katsuya Kitamura e Shota Umino
Toru Yano e Will Ospreay sconfiggono El Desperado e TAKA Michinoku
Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima e David Finlay sconfiggono Tama Tonga, Tanga Roa e Chase Owens
IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Rocky Romero e Beretta sconfiggono Yoshinobu Kanemaru e Taichi e diventano nuovi campioni
Juice Robinson, Hiroshi Tanahashi, Ryusuke Taguchi, Ricochet e Yoshitatsu sconfiggono Tetsuya Naito, SANADA, EVIL, Hiromu Takahashi e BUSHI
Bad Luck Fale, Kenny Omega e Yujiro Takahashi sconfiggono Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii e YOSHI-HASHI
NEVER Openweight Title: Minoru Suzuki sconfigge Hirooki Goto e conquista il titolo

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com