Home Tags Road to Castle Attack

Tag: Road to Castle Attack

Ecco i risultati di NJPW “Road to Castle Attack“, evento svoltosi il 25 febbraio a Tokyo, Giappone: Will Ospreay, Great-O-Khan & Jeff Cobb def. Hiroshi Tanahashi, Satoshi Kojima & Yota TsujiKazuchika Okada, Toru Yano & Sho def. Evil, Chase Owens & Dick Togo Tomohiro Ishii, Hirooki Goto...
Ecco i risultati di NJPW “Road to Castle Attack“, evento svoltosi il 22 febbraio a Tokyo, Giappone: Will Ospreay, Great-O-Khan & Jeff Cobb def. Hiroshi Tanahashi, Hiroyoshi Tenzan & Gabriel Kidd Hirooki Goto, Toru Yano, Yoshi-Hashi & Sho def. Tama Tonga, Tanga Loa, Chase Owens & Jado Taiji...
Ecco i risultati di NJPW “Road to Castle Attack“, evento svoltosi il 20 febbraio a Yamagata, Giappone: Taiji Ishimori & El Phantasmo def. Yota Tsuji & Yuya UemuraHirooki Goto, Yoshi-Hashi & Tiger Mask def. Tama Tonga, Tanga Loa & JadoWill Ospreay, Great-O-Khan & Jeff Cobb def....
Ecco i risultati di NJPW “Road to Castle Attack“, evento svoltosi il 19 febbraio a Iwate, Giappone: Gabriel Kidd def. Yuya Uemura Hirooki Goto, Yoshi-Hashi & Tiger Mask def. Tama Tonga, Tanga Loa & JadoWill Ospreay, Great-O-Khan & Jeff Cobb def. Hiroshi Tanahashi, Satoshi Kojima...
Ecco i risultati di NJPW “Road to Castle Attack“, evento svoltosi il 17 febbraio a Tokyo, Giappone: Jeff Cobb, Will Ospreay & Great-O-Khan def. Gabriel Kidd, Hiroyoshi Tenzan & Hiroshi Tanahashi Jay White, Tama Tonga, Tanga Loa & Chase Owens vs. Tomohiro Ishii, Hirooki Goto, Yoshi-Hashi...
Ecco i risultati di NJPW “Road to Castle Attack“, evento svoltosi il 16 febbraio a Tokyo, Giappone: Will Ospreay, Great-O-Khan & Jeff Cobb def. Hiroshi Tanahashi, Satoshi Kojima & Yota Tsuji Yujiro Takahashi, Taiji Ishimori & El Phantasmo def. Sanada, Hiromu Takahashi & BushiTomohiro Ishii, Toru Yano...
Ecco i risultati di NJPW “Road to Castle Attack“, evento svoltosi il 14 febbraio a Tokyo, Giappone: Yuto Nakashima Debut Match: Yuya Uemura def. Yuto Nakashima Will Ospreay, Great-O-Khan & Jeff Cobb def. Hiroshi Tanahashi, Satoshi Kojima & Gabriel KiddShingo Takagi, Hiromu Takahashi & Bushi def. Yujiro...