Home Tags Tokyo Joshi 2021 Winter ~ Lovers

Tag: Tokyo Joshi 2021 Winter ~ Lovers

Ecco i risultati di Tokyo Joshi Pro Wrestling “Tokyo Joshi 2021 Winter ~ Lovers”, evento svoltosi tenutosi il 2 marzo a Osaka, Giappone: Mirai Maiumi defeats Arisu EndoHyper Misao defeats Haruna Neko & Marika KobashiHikari Noa, Mahiro Kiryu & Sena Shiori defeat Miu Watanabe, Moka Miyamoto & SuzumeNodoka Tenma & Yuki Aino defeat Pom Harajuku & RakuMagical Sugar Rabbits (Mizuki & Yuka Sakazaki), Rika Tatsumi & Shoko Nakajima defeat Maki Ito, Miyu Yamashita, Nao Kakuta & Yuki...
Ecco i risultati di Tokyo Joshi Pro Wrestling “Tokyo Joshi 2021 Winter ~ Lovers”, evento svoltosi tenutosi il 27 febbraio a Osaka, Giappone: Mirai Maiumi def. Arisu Endo 3 Way Match: Hyper Misao def. Marika Kobashi & Haruna Neko Hikari Noa, Mahiro Kiryu & Sena Shiori def. Miu...
Ecco i risultati di Tokyo Joshi Pro Wrestling “Tokyo Joshi 2021 Winter ~ Lovers”, evento svoltosi tenutosi il 21 febbraio a Narimasu, Giappone: 1st "Two Princesses" Max Heart Tournament - Round 2: Hikari Noa & Sena Shiori def. Yuki Kamifuku & Mahiro Kiryu 1st "Two Princesses" Max...
Ecco i risultati di Tokyo Joshi Pro Wrestling “Tokyo Joshi 2021 Winter ~ Lovers”, evento svoltosi tenutosi il 20 febbraio a Narimasu, Giappone: 1st "Two Princesses" Max Heart Tournament - Round 1: Yuki Kamifuku & Mahiro Kiryu def. Moka Miyamoto & Arisu Endo1st "Two Princesses" Max...
Ecco i risultati di Tokyo Joshi Pro Wrestling “Tokyo Joshi 2021 Winter ~ Lovers”, evento svoltosi tenutosi il 10 febbraio a Tokyo, Giappone: Hikari Noa defeats Arisu EndoNodoka Tenma defeats Haruna Neko & RakuMahiro Kiryu, Miyu Yamashita & Nao Kakuta defeat Magical Sugar Rabbits (Mizuki & Yuka Sakazaki) & Moka MiyamotoHyper Misao & Shin Ultra Shoko defeat Marika Kobashi & Yuki AinoMirai Maiumi, Miu Watanabe, Sena...