Ecco i risultati di AJPW Growin’s Up Vol. 21“, evento svoltosi il 22 ottobre a Tokyo, Giappone:

  • Utamaro & Masayuki Mitomi def. Yoshitatsu & Black Menso~re 
  • Trans Am Hiroshi def. Weekday Mask
  • Jun Akyiama & Takao Omori def. Yusuke Okada & Atsuki Aoyagi 
  • Koji Iwamoto & Fuminori Abe def. Hikaru Satao & Hokuto Omori 
  • Suwama & Shuji Ishikawa def. Dylan James & Dan Tamura
  • Jake Lee, Zeus & Naoya Nomura def. Kento Miyahara, Yuma Aoyagi & Joel Redman