Ecco i risultati di Dragon Gate The Gate of Adventure 2019“, evento svoltosi il 3 agosto a Okayama, Giappone:

  • Kzy, Susumu Yokosuka & Punch Tominaga def. Don Fujii, Mondai Ryu & Jimmy
  • Kaito Ishida def. Hyo Watanabe
  • Masaaki Mochizuki & Keisuke Okuda def. Ryo Saito & Martin Kirby
  • Ben-K & Shun Skywalker def. Dragon Kid & Jason Lee
  • Yamato, Kai Santa Maria & Syachihoko Boy def. Eita, Big R Shimizu, Yasushi Kanda & Takashi Yoshida