La NJPW ha annunciato la card di “New Japan Road 2020”, evento che si terrà il 20 luglio a Tokyo, Giappone. Ecco la card dello show:

  • Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Yota Tsuji & Yuya Uemura
  • Togi Makabe, Tomoaki Honma, Ryusuke Taguchi & Gabriel Kidd vs. Tomohiro Ishii, Toru Yano, Yoshi-Hashi & Sho
  • Sanada & Shingo Takagi vs. El Desperado & Douki
  • Kazuchika Okada & Hirooki Goto vs. Yujiro Takahashi & Gedo
  • Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi, Yuji Nagata & Master Wato vs. Minoru Suzuki, Taichi, Zack Sabre Jr. & Yoshinobu Kanemaru
  • Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi & Bushi vs. Evil, Dick Togo & Taiji Ishimori

Non dimenticatevi che potete seguirci nei nostri canali social, FacebookTwitterYoutube e Instagram.