Si è svolta ieri la tappa dell’Osaka City Central Gymnasium del Road to Wrestling Dontaku promosso dalla NJPW in occasione del PPV che si terrà il 3 maggio.

Ecco tutti i risultati:

– Hirai Kawato def. Shota Umino;

– Tomoyuki Oka vs. Katsuya Kitamura finisce in No Contest per aver superato il limite di tempo di dieci minuti;
– YOSHI-HASHI, Jado, Rocky Romero & Barreta def. Takashi Iizuka, Yoshinobu Kanemaru, Taichi & TAKA Michinoku;
– Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & David Finlay def. Tama Tonga, Tanga Loa & Chase Owens;
– Juice Robinson, Hiroshi Tanahashi, Ryusuke Taguchi, Ricochet & Yoshitatsu def. Tetsuya Naito, SANADA, EVIL, BUSHI & Hiromu Takahashi;
– Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii & Toru Yano def. Bad Luck Fale, Kenny Omega & Yujiro Takahashi;
– Hirooki Goto & Will Ospreay def. Minoru Suzuki & El Desperado.

 

Ecco invece i risultati della tappa odierna al City General Stadium di Hyogo:

– Hirai Kawato def. Shota Umino;

– Tomoyuki Oka vs. Katsuya Kitamura termina in pareggio;
– Toru Yano, YOSHI-HASHI & Jado def. Takashi Lizuka, El Desperado & TAKA Michinoku;
– Tama Tonga, Tanga Loa & Yujiro Takahashi def. Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & David Finlay;
– Minoru Suzuki, Yoshinobu Kanemaru & Taichi def. Hirooki Goto, Rocky Romero & Barreta;

– Tetsuya Naito, SANADA, EVIL, BUSHI & Hiromu Takahashi def. Juice Robinson, Hiroshi Tanahashi, Ryusuke Taguchi, Ricochet & Yoshitatsu;
– Bad Luck Fale, Kenny Omega & Chase Owens def. Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii & Will Ospreay.