Ecco i risultati di Pro Wrestling Noah “Global League War 2017“, evento svoltosi il 3 novembre a Nagoya, Giappone:

  • Hayata, Yo-Hey & Tadasuke sconfiggono Yoshinari Ogawa, Hitoshi Kumano & Minoru Tanaka
  • Go Shiozaki & Atsushi Kotoge sconfiggono Hi69 & Masao Inoue
  • Takashi Sugiura & Kenoh sconfiggono Cody Hall & Sheldon Jean
  • B Block Match: Quiet Storm sconfigge Kazma Sakamoto
  • B Block Match: Yuko Miyamoto sconfigge Akitoshi Saito
  • A Block Match: Maybach Taniguchi vs. Mitsuya Nagai finisce con un double count out
  • Katsuhiko Nakajima, Masa Kitamiya & Daisuke Harada sconfiggono Naomichi Marufuji, Muhammad Yone & Hajime Ohara