Ecco i risultati di Pro Wrestling Noah “Great Voyage in Fukushima 2017”, evento svoltosi il 25 giugno a  Fukushima, Giappone:

  • Kenoh sconfigge Kaito Kiyomiya
  •  Hajime Ohara, Yoshinari Ogawa & Hitoshi Kumano sconfiggono Akitoshi Saito, Daisuke Harada & Masao Inoue
  • Hi69 sconfigge Yo-Hey
  • Cody Hall sconfigge Tadasuke
  • Muhammad Yone sconfigge Quiet Storm
  • Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi sconfiggono Go Shiozaki & Masa Kitamiya
  • GHC Junior Heavyweight Championship Match: Taiji Ishimori sconfigge Hayata (c)
  • GHC Heavyweight Championship Match: Katsuhiko Nakajima (c) sconfigge Atsushi Kotoge