Home Tags Kizuna Road 2021

Tag: Kizuna Road 2021

Ecco i risultati di NJPW “Kizuna Road 2021“, evento svoltosi l'1 luglio a Tokyo, Giappone: Suzuki-gun (Douki, El Desperado & Yoshinobu Kanemaru) defeat Bullet Club (El Phantasmo, Jado & Taiji Ishimori) Suzuki-gun (Minoru Suzuki, Taichi & Zack Sabre Jr.) defeat Los Ingobernables de Japon (Bushi, Sanada & Tetsuya Naito) Yoshi-Hashi defeats Hiroyoshi TenzanSatoshi Kojima defeats Hirooki GotoTomohiro Ishii defeats Yuji Nagata  Non dimenticatevi che potete seguirci nei...
Ecco i risultati di NJPW “Kizuna Road 2021“, evento svoltosi il 29 giugno a Nagoya Giappone: Ryusuke Taguchi & Tomoaki Honma defeat Yota Tsuji & Yuya UemuraSuzuki-gun (Douki, Taichi & Zack Sabre Jr.) defeat Bullet Club (El Phantasmo, Jado & Taiji Ishimori)Bullet Club (Dick Togo, Evil & Yujiro Takahashi) defeat Chaos (Kazuchika Okada, Sho & Toru Yano) TenKoji (Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima), Master Wato & Yuji Nagata defeat Chaos (Hirooki Goto, Tomohiro Ishii, Yoh & Yoshi-Hashi)Los Ingobernables de Japon (Bushi, Sanada, Shingo Takagi & Tetsuya Naito)...
Ecco i risultati di NJPW “Kizuna Road 2021“, evento svoltosi il 28 giugno a Nagoya Giappone: Tiger Mask & Ryusuke Taguchi def. Yota Tsuji & Yuya UemuraTaiji Ishimori, El Phantasmo & Jado def. El Desperado, Yoshinobu Kanemaru & DoukiEvil, Yujiro Takahashi & Dick Togo def. Kazuchika...
Ecco i risultati di NJPW “Kizuna Road 2021“, evento svoltosi il 26 giugno a Sendai Giappone: Tomoaki Honma & Tiger Mask def. Yota Tsuji & Yuya UemuraTaiji Ishimori, El Phantasmo & Gedo def. El Desperado, Yoshinobu Kanemaru & DoukiKazuchika Okada, Toru Yano & Sho def. Evil,...
Ecco i risultati di NJPW “Kizuna Road 2021“, evento svoltosi il 23 giugno a Tokyo Giappone: Great-O-Khan def. Yota TsujiKota Ibushi def. Yuya UemuraTomohiro Ishii, Kazuchika Okada, Yoshi-Hashi, Toru Yano & Hirooki Goto def. Tomoaki Honma, Togi Makabe, Satoshi Kojima, Hiroyoshi Tenzan & Yuji Nagata El...
Ecco i risultati di NJPW “Kizuna Road 2021“, evento svoltosi il 22 giugno a Tokyo Giappone: Taichi def. Yuya Uemura Zack Sabre Jr. def. Yota Tsuji Kazuchika Okada, Toru Yano, Sho & Yoh def. Taiji Ishimori, El Phantasmo, Jado & Gedo Kota Ibushi, Yuji Nagata, Hiroyoshi Tenzan & Satoshi...
Ecco i risultati di NJPW “Kizuna Road 2021“, evento svoltosi il 20 giugno a Ibaraki Giappone: El Desperado & Yoshinobu Kanemaru def. Ryusuke Taguchi & Yuya UemuraYuji Nagata, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & Master Wato def. Hiroshi Tanahashi, Togi Makabe, Tomoaki Honma & Yota Tsuji Hirooki Goto,...
Ecco i risultati di NJPW “Kizuna Road 2021“, evento svoltosi il 18 giugno a Numazu, Giappone: TenKoji (Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima) & Yuji Nagata defeat Great Bash Heel (Togi Makabe & Tomoaki Honma) & Yota TsujiSuzuki-gun (Douki & Minoru Suzuki) defeat Hiroshi Tanahashi & Yuya Uemura Chaos (Hirooki Goto, Tomohiro Ishii, Toru Yano & Yoshi-Hashi) defeat Bullet Club (Dick Togo, Evil, Jado & Yujiro Takahashi)Chaos (Kazuchika Okada, Sho & Yoh) defeat Bulet Club (El Phantasmo, Gedo & Taiji Ishimori)Los Ingobernables...
Ecco i risultati di NJPW “Kizuna Road 2021“, evento svoltosi il 16 giugno a Tokyo, Giappone: Hiroshi Tanahashi defeats Yuya UemuraKazuchika Okada defeats Yota TsujiTenKoji (Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima) & Yuji Nagata defeat Great Bash Heel (Togi Makabe & Tomoaki Honma) & Kota Ibushi) Los Ingobernables de Japon (Bushi, Sanada, Shingo Takagi & Tetsuya Naito) defeat Suzuki-gun (El Desperado, Taichi, Yoshinobu Kanemaru & Zack Sabre Jr.)Bullet Club (Dick Togo, El Phantasmo, Evil, Taiji...
Ecco i risultati di NJPW “Kizuna Road 2021“, evento svoltosi il 15 giugno a Tokyo, Giappone: Zack Sabre Jr. def. Yuya Uemura Taichi def. Yota Tsuji Toru Yano, Sho & Yoh def. Taiji Ishimori, El Phantasmo & JadoKazuchika Okada, Hirooki Goto, Tomohiro Ishii & Yoshi-Hashi def. Evil, Yujiro...