Home Tags Road To Wrestling Dontaku

Tag: Road To Wrestling Dontaku

Ecco i risultati di NJPW “Road to Wrestling Dontaku 2021“, evento svoltosi il 19 aprile a Tokyo, Giappone: Toru Yano, Hiroshi Tanahashi & Tomoaki Honma def. Dick Togo, Gedo & EvilJeff Cobb, Will Ospreay, Great-O-Khan & Aaron Henare def. Bushi, Shingo Takagi, Tetsuya Naito & SanadaTomohiro...
Ecco i risultati di NJPW “Road to Wrestling Dontaku 2019“, evento svoltosi il 14 aprile a Takasagi, Giappone: Yuya Uemura def. Yota Tsuji Yoshi-Hshi def. Shota Umino Minoru Suzuki, Yoshinobu Kanemaru & El Desperado def. Yuji Nagata, Satoshi Kojima & Ren NaritaBad...
Ecco i risultati di NJPW “Road to Wrestling Dontaku 2018“, evento svoltosi l' 1 maggio a Oita, Giappone: Shota Umino & Tomoyuki Oka sconfiggono Yuya Uemura & Yuji Nagata Sho, Yoh & Rocky Romero sconfiggono Ren Narita, Tiger Mask & Jyushin Thunder Liger Davey Boy Smith Jr & Lance Archer sconfiggono...
Ecco i risultati di NJPW “Road to Wrestling Dontaku 2018“, evento svoltosi il 27 aprile a Hiroshima, Giappone: Ren Narita sconfigge Yuya Uemura Ryusuke Taguchi, Tiger Mask IV & Jushin Thunder Liger sconfiggono Shota Umino, Tomoyuki Oka & Yuji Nagata Sho, Yoh & Rocky Romero sconfiggono Taka Michinoku, Taichi & Takashi Iizuka ...
Ecco i risultati di NJPW “Road to Wrestling Dontaku 2018“, evento svoltosi il 26 aprile a Hyogo, Giappone: Ren Narita sconfigge Yota Tsuji Shota Umino sconfigge Yuya Uemura Tiger Mask & Yuji Nagata sconfiggono Tomoyuki Oka & Jushin Thunder Liger Sho, Yoh & Rocky Romero sconfiggono Taka Michinoku, Taichi, Takashi Iizuka ...
cco i risultati di NJPW “Road to Wrestling Dontaku 2018“, evento svoltosi il 23 aprile a Tokyo, Giappone:  Yota Tsuji vs. Yuya Uemura finisce in parità Hiroyoshi Tenzan, Yuji Nagata & Manabu Nakanishi sconfiggono Tomoyuki Oka, Shota Umino & Tetsuhiro Yagi Rocky Romero, Sho & Yoh sconfiggono Takashi Iizuka, Taichi &...
Ecco i risultati di NJPW “Road to Wrestling Dontaku 2018“, evento svoltosi il 22 aprile a Ibaraki, Giappone: Shota Umino sconfigge Yota Tsuji Rocky Romero sconfigge Yuya Uemura Toa Henare, Ryusuke Taguchi & Tiger Mask sconfiggono Ren Narita, Manabu Nakanishi & Yuji Nagata Yoh & Sho sconfiggono Taichi & Takashi Iizuka ...
Ecco i risultati di NJPW “Road to Wrestling Dontaku 2018“, evento svoltosi il 20 aprile a Aichi, Giappone: Ren Narita sconfigge Yuya Uemura Tomoyuki Oka sconfigge Yota Tsuji Tiger Mask, Manabu Nakanishi & Yuji Nagata sconfiggono Tetsuhiro Yagi, Toa Henare & Hiroyoshi Tenzan Sho, Yoh & Rocky Romero sconfiggono Taka Michinoku, Taichi &...
Ecco i risultati di NJPW “Road to Wrestling Dontaku 2018“, evento svoltosi il 19 aprile a Osaka, Giappone: Tomoyuki Oka def. Yuya Uemura  Shota Umino Vs Tetsuhiro Yagi finisce in No Contest  Hiroyoshi Tenzan, Ryusuke Taguchi & Tiger Mask def. Manabu Nakanishi, Ren Narita & Yuji Nagata Chaos (Rocky Romero &...
Ecco i risultati di NJPW “Road to Wrestling Dontaku 2018“, evento svoltosi il 18 aprile a Fukui, Giappone: Ren Narita def. Yota Tsuji Shota Umino def. Yuya Uemura Hiroyoshi Tenzan, Tiger Mask & Toa Henare defeat Manabu Nakanishi, Tetsuhiro Yagi & Yuji Nagata Chaos (Rocky Romero & Rappongi 3K) def. Suzuki-gun...