Home Tags Tokyo Joshi Pro Wrestling

Tag: Tokyo Joshi Pro Wrestling

Ecco i risultati di Tokyo Joshi Pro Wrestling “Tokyo Princess Cup”, evento svoltosi il 31 luglio a Tokyo, Giappone: Kaya Toribami, Mirai Maiumi & Pom Harajuku defeat Mahiro Kiryu, Moka Miyamoto & Yuki KamifukuHyper Misao defeats Haruna Neko & Nodoka TenmaUp Up Girls (Hikari Noa & Raku) & Yuki Arai defeat Arisu Endo, Marika Kobashi & Nao KakutaTokyo Princess Cup 2021 Quarter Final Match: Maki Ito defeats SuzumeTokyo Princess...
Ecco i risultati di Tokyo Joshi Pro Wrestling “Tokyo Princess Cup”, evento svoltosi il 25 luglio a Tokyo, Giappone: Haruna Neko, Hikari Noa & Kaya Toribami defeat Haruna Neko, Mirai Maiumi & Yuki Kamifuku Arisu Endo, Mizuki, Nao Kakuta & Yuki Aino defeat Miu Watanabe, Miyu Yamashita, Pom Harajuku & Yuki AraiTokyo Princess Cup 2021 Second Round Match: Suzume defeats Mahiro Kiryu Tokyo Princess Cup 2021...
Ecco i risultati di Tokyo Joshi Pro Wrestling “Tokyo Princess Cup”, evento svoltosi il 24 luglio a Tokyo, Giappone: Hikari Noa, Raku, Pom Harajuku & Suzume def. Maki Ito, Marika Kobashi, Mahiro Kiryu & Kaya Toribami 3 Way Match: Hyper Misao def. Nao Kakuta & Arisu EndoShoko...
Ecco i risultati di Tokyo Joshi Pro Wrestling “Tokyo Princess Cup”, evento svoltosi il 233 luglio a Tokyo, Giappone: Shoko Nakajma, Hyper Misao & Nao Kakuta def. Mirai Maiumi, Mahiro Kiryu & Moka Miyamoto 3 Way Match: Haruna Neko def. Pom Harajuku & Mizuki Yuki Kamifuku, Raku & Suzume...
Ecco i risultati di Tokyo Joshi Pro Wrestling “Tokyo Princess Cup”, evento svoltosi il 22 luglio a Tokyo, Giappone: 3 vs. 4 Handicap Match: Shoko Nakajima, Rika Tatsumi & Hyper Misao def. Nodoka Tenma, Yuki Aino, Suzume & Haruna Neko Hikari Noa, Mizuki, Miu Watanabe & Yuki Arai...
Ecco i risultati di Tokyo Joshi Pro Wrestling “Spring Tour ’21 ~ The Bullet ~”, evento svoltosi il 20 luglio a Osaka, Giappone: BakuretsuSisters (Nodoka Tenma & Yuki Aino) defeat Arisu Endo & Kaya ToribamiYuki Kamifuku defeats Pom Harajuku & RakuHyper Misao & Shoko Nakajima defeat Mahiro Kiryu & Nao KakutaHikari Noa & Marika Kobashi defeat Mirai Maiumi & Moka Miyamoto121000000 (Maki Ito & Miyu Yamashita) & Mizuki defeat Hakuchumu (Miu Watanabe & Rika Tatsumi) & Suzume
Ecco i risultati di Tokyo Joshi Pro Wrestling “Spring Tour ’21 ~ The Bullet ~”, evento svoltosi il 17 luglio a Osaka, Giappone: Nodoka Tenma & Yuki Aino def. Arisu Endo & Kaya Toribami 3 Way Match: Yuki Kamifuku def. Pom Harajuku & Raku Shoko Nakajima & Hyper...
Ecco i risultati di Tokyo Joshi Pro Wrestling “Go Girls 2 ~ Women Only Entertainment”, evento svoltosi il 14 luglio a Tokyo, Giappone: BeeStar (Mirai Maiumi & Suzume) defeat Kaya Toribami & Shoko NakajimaNodoka Tenma & Raku defeat Haruna Neko & Hyper MisaoNao Kakuta & Yuki Kamifuku defeat Arisu Endo & Hikari NoaNeo Biishiki-gun (Mei Saint-Michel & Sakisama) defeat Mahiro Kiryu & Marika Kobashi Non...
Ecco i risultati di Tokyo Joshi Pro Wrestling “Go Girls 2 ~ Women Only Free Show”, evento svoltosi l'11 luglio a Tokyo, Giappone: Mirai Maiumi & Suzume def. Shoko Nakajima & Kaya Toribami Nodoka Tenma & Raku def. Hyper Misao & Haruna NekoSakisama & Mei Saint-Michel def....
Ecco i risultati di Tokyo Joshi Pro Wrestling “Don't Miss the Signs”, evento svoltosi il 10 luglio a Tokyo, Giappone: Haruna Neko & Kaya Toribami def. Suzume & Arisu EndoNodoka Tenma def. Mahiro Kiryu Yuki Arai def. Moka Miyamoto International Princess Title Match: Hikari Noa (c) def. Raku 8th...